1er LES BORGES NEGRES A TVBORGES

La televisió local parla del festival.
http://lesborgestv.cat/les-borges-negres/